"گاهی گمان نمی کنی ولی می شـــود

گاهی نمی شود که نمــی شــــــــــــود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت اســـت

گاهی نگفته قرعه به نام تو می شـــود

گاهی گدایٍ گدایی و بخت یار نیســـت

گاهی تمام شهر گدای تو می شـــــــود "

.

.

.

این قطعه خیلی آرومم کرد...خیلی ...می خوام قابش کنم بزنم توو اتاقم ... تا هیچوقت یادم نره چیزی که خدا نمی خواد به بنده اش بده ...به زور ازش نخوامش ...خدایا خیلی مهربونی ...بازم باهام مهربون باش ...هر چی کفر گفتم به بخشایندگیت ببخش .

+ تاريخ یکشنبه دهم آبان ۱۳۸۸ساعت 18:46 نويسنده ساناز |

Ðe$igNER
мюzhgай